Meaning of Life
ชีวิตมนุษย์ ตามหลักในพระพุทธศาสนา

ชีวิตมนุษย์ ตามหลักในพระพุทธศาสนา

องค์ประกอบ ชีวิตมนุษย์ ตามหลักพระพุทธศาสนา (Elements of human life according to Buddhist principles)

หน้าที่ขององค์ประกอบทั้งหมดในชีวิตมนุษย์มีความพิเศษกว่าวัตถุเช่นรถยนต์และเครื่องจักรเนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษเช่นสติปัญญาเป็นต้นทำให้มนุษย์สามารถปรับตัว ปรับปรุงตัวเองและสามารถจัดการกับสิ่งอื่นๆ ภายนอกได้เป็นอย่างดีระบบชีวิตของมนุษย์มีความพิเศษมาก แตกต่างจากระบบของวัตถุเช่นรถยนต์ ฯลฯ แม้ว่ามันจะเคลื่อนที่ได้

แต่ก็ไม่มีชีวิตไม่มีเจตจำนงหรือเจตนา มันต้องย้ายไปไหนก็ต้องอยู่ ใครบางคนถูกบังคับให้ขับรถคนเดียวมันเป็นองค์ประกอบทั้งหมดของระบบ กำลังทำงานและเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันแต่ระบบของชีวิตมนุษย์ไม่ได้อยู่ในวงจรเดียวกับที่มนุษย์มีเจตนาหรือไม่เจตนา และมีคุณสมบัติพิเศษเช่นความฉลาดเป็นต้นทำให้การเคลื่อนไหวของชีวิตมนุษย์สามารถปรับตัวปรับปรุงพัฒนาระบบของตนเองและจัดการกับสิ่งภายนอกอื่น ๆ

ชีวิตมนุษย์ ที่กำลังอยู่หรือดำเนินไปตามระบบนี้สามารถแยกออกเป็น 3 องค์ประกอบหลักคือ

  1. พฤติกรรม การเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กับโลกภายนอกโดยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและการแสดงออกซึ่งปรากฏทางกายและวาจาของ “พฤติกรรม” ในปัจจุบันแคบเกินไป ฉันอยากจะเรียบเรียงคำใหม่ที่เกี่ยวข้อง
  2. จิตใจ เบื้องหลังของปฏิสัมพันธ์และพฤติกรรมที่แสดงออก มีกระบวนการของจิตใจเริ่มต้นจากเจตจำนง (ความตั้งใจ) เพราะปฏิสัมพันธ์และพฤติกรรมทั้งหมดที่แสดงออกของมนุษย์เกิดจากเจตนาคือมีเจตนาจงใจนอกจากนี้ยังมีแรงจูงใจอีกชั้นหนึ่งที่กำหนดว่าจะตั้งใจอย่างไร
  3. ปัญญา ในพฤติกรรมการเคลื่อนไหวการติดต่อและความสัมพันธ์ผู้คนต้องมีความรู้หากคุณรู้ว่าคุณต้องการเคลื่อนไหวมากแค่ไหนคุณจะทำได้ก็ต่อเมื่อคุณไม่รู้เลย ถ้าฉันรู้จักการเคลื่อนไหวและพฤติกรรมโดยเจตนามากขึ้นจะซับซ้อนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ชีวิตมนุษย์

Human life according to the principles of Buddhism

Elements of human life according to Buddhist principles


The functions of all elements in human life are more unique than objects such as cars and machines because they have special properties such as intelligence, enabling humans to adapt. Improve yourself and be able to deal with other things Outside as well, the human life system is very special. Differs from systems of objects such as cars, etc., although they can move.

But there is no life, no will or intent. Where it has to move, it must stay. Someone is forced to drive a car alone, it is all elements of the system. They are working and moving as well, but the human life systems are not in the same cycle that humans are deliberate or unintentional. And it has special qualities such as intelligence, allowing the movement of human life to adapt, improve, develop their own systems and deal with other external things.

human life. Currently or carried out by this system can be separated into 3 main elements:

  1. The movement behavior in relation to the outside world through the eyes, ears, nose, tongue, body, mind, and the present physical and verbal expression of “behavior” is too narrow. I would like to remix relevant words.
  2. The minds behind interactions and behaviors they express There is a process of mind beginning with will (intention), because all interactions and behaviors that human express are due to intent, i.e., willful, intentional.There is also another layer of motivation that defines how it is intended.
  3. Intelligence in behavior, movement, contact, and relationships.People need knowledge.If you know how much you want to move, you can only do it if you don’t know it. If I became more aware of the motions and deliberate behaviors, it would become more complicated and effective.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Google , Pantip
ค้นหาความหมายของชีวิตไปกับเราได้ที่นี่ : Meaning of Life

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *