Meaning of Life
ความหมายของชีวิต

ความหมายของชีวิต

ความหมายของชีวิต (Meaning of life)

“ไม่ว่าเราจะเป็นมนุษย์ในสถานการณ์ใดก็ตามผู้คนสามารถตัดสินใจได้ว่าเขาจะเป็นอย่างไรสภาพที่เกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะมาในรูปแบบใดก็ตามเป็นการทดสอบ คุณค่า และ ความหมาย ของการเป็นมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ ”

วิกเตอร์ อี. แฟรงเกิล ( จิตแพทย์ผู้รอดชีวิตจากค่ายมรณะนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 )

ความหมายของชีวิต หมายถึงการรับรู้ของบุคคลถึงเหตุผลสำหรับชีวิตของเขาเอง เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจและมีชีวิตที่มั่นคงในการเผชิญกับอุปสรรคหรือวิกฤตของชีวิต ความหมายในชีวิตคือสิ่งที่เชื่อมโยงให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวในลักษณะของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชีวิต และมีทัศนคติที่ดีต่อชีวิตเพื่อให้ชีวิตดำเนินต่อไปได้

การตระหนักถึงความหมายในชีวิตช่วยให้ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีแบบองค์รวม มีความชัดเจนและมุ่งมั่นในเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเอาชนะอุปสรรคและความยากลำบากในชีวิตได้ตลอดจนการตระหนักถึงความหมายในชีวิตนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เรากลับไปมีคุณค่าในตัวเองมีความสุขอารมณ์ดีอยู่เสมอมีวิธีจัดการกับความเครียดอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย

การตระหนักถึงความหมายในชีวิตเราต้องเชื่อมั่นในชีวิตของเราว่ามันคือสิ่งที่มีความหมายในตัวมันเอง และเราเป็นเพียงผู้ค้นพบความหมาย แต่ไม่ได้เป็นคนทำ เราสามารถค้นหาความหมายในชีวิตผ่านคุณค่าต่างๆที่มีอยู่ในแต่ละช่วงเวลาของชีวิต เช่น

  • คุณค่าทางความคิดสร้างสรรค์คือคุณค่าที่เรารับรู้จากการทำบางสิ่ง เราตระหนักดีว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำสิ่งเหล่านี้เพื่อให้ชีวิตของเรามีความหมาย
  • ค่าประสบการณ์คือคุณค่าที่เราได้รับจากการมีประสบการณ์ หรือประสบการณ์กับใครบางคนคุณค่าจากประสบการณ์ถือได้ว่าเป็นความหมายที่บุคคลได้รับจากการมีส่วนร่วมกับโลกรอบตัว
  • ค่าทัศนคติคือคุณค่าที่เกิดจากการที่เราเผชิญกับสถานการณ์ที่ตึงเครียด จากนั้นสามารถปรับมุมมองต่อชีวิตหรือค้นพบความหมายบางอย่างที่ทำให้เราหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่สิ้นหวังเหล่านั้นได้
ความหมายของชีวิต

Meaning of life

” No matter what situation we are human beings, people can decide what they are going to be. What it means to be a great human being ”

Victor E. Frankel (Psychiatrist who survived Nazi death camp during World War II)

Meaning of life Refers to the perception of a person the reasons for his own life. It is what gives us encouragement and a stable life in the face of obstacles or crises of life. Meaning in life is what connects us to interact with our surroundings in a way that is involved in life activities. And have a positive attitude towards life in order to allow life to go on.

Realizing meaning in life helps people to have a holistic well-being. Be clear and focused on short-term and long-term goals. It is also able to overcome obstacles and hardships in life, as well as being aware of the meaning of life. It also encourages us to return to self-worth, happiness, good mood, and how to deal with stress appropriately. It can also prevent depression and suicide.

To realize meaning in life, we must believe in our life that it is something that has meaning in itself. And we were only the discoverers of the meaning. But don’t do it We can find meaning in life through the values ​​that are present at different stages of life. For example,

  • Creativity is the value that we perceive by doing something. We realize that we have a duty to do these things in order to make our lives meaningful.
  • Experience is the value that we gain from having experience. Or experience with someone. Experience value can be considered as the meaning that a person gets from engaging with the world around him.
  • Attitude is the value that arises from how we face stressful situations. You can then adjust your perspective on life or discover some meaning that sets us free from those desperate situations.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Google , Pantip
ค้นหาความหมายของชีวิตไปกับเราได้ที่นี่ : Meaning of Life

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *